Ad

המפקחת על הביטוח מגבירה את הפיקוח

אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

חברות הביטוח נדרשות מעתה לדווח למפקחת על הביטוח נתונים שונים וחשובים אודות ביטוחי כלי רכב ודירות

חוזר חדש של המפקחת על הביטוח, אשר הופץ אתמול אל כל חברות הביטוח, מחייב אותן לדווח מעתה למפקחת על שורה ארוכה של נתונים מהותיים בנוגע לביטוחי רכב ודירות.

החברות מחויבות מעתה לדווח, למשל, אודות מספר כלי הרכב שתוקנו במוסכי ההסדר של החברות וכן על מספר כלי הרכב שתוקנו במוסכים שאינם מוסכי הסדר.
בנוסף, החברות מחויבות לדווח על גובה ההשתתפות העצמית הממוצעת שמשלמים מבוטחים שמתקנים את רכביהם במוסכי הסדר לעומת ההשתתפות העצמית הממוצעת של מי שיתקנו את רכביהם במוסכים שאינם מוסכי הסדר.

עוד נדרשות החברות לדווח אודות מספר כלי הרכב שיוכרזו כ"אובדן מלא" ועל מספר כלי הרכב שיוכרזו כ"אובדן להלכה", כמו גם אודות סך הפרמיות ברוטו שהן גובות בשנה נתונה, מספר כלי הרכב שמבוטחים על ידה, גובה הפרמיה הממוצעת ומספר תביעות הביטוח בתקופה, סך מספר כלי הרכב המבוטחים בסוף תקופה, וכן מספר הערעורים על דוחות נזק של שמאי חוץ – הן מצד המבוטח והן מצד חברת הביטוח.

החברות נדרשות למסור למפקחת את כל הנתונים הללו לכל המאוחר בחודש אפריל, לגבי נתוני השנה הקודמת לשנת הדיווח, ובסיכום כל דיווח כזה נדרשת החברה לדווח גם על הרווח שלה מענף הרכב.

בתחום ביטוח הדירות מחויבות החברות לדווח אודות מספר הדירות המבוטחות בסוף תקופה, סך הפרמיה ברוטו בתקופה, מספר הדירות שבוטחו בתקופת הדו"ח, גובהה הממוצע של הפרמיה בתקופה, פירוט ההשתתפות העצמית בכיסוי רעידת אדמה ומספר דירות המבוטחות בביטוח מפני רעידות אדמה, כמות התביעות בחלוקה לסיכון המכוסה, פירוט השתתפות עצמית בכיסוי רעידת אדמה מספר דירות מבוטחות.

המפקחת דורשת מן החברות לדווח כבר באפריל 2014 אודות נתוני 2014.

  • Ad
  • Ad
  • Ad
    שינוי גודל פונט
    ניגודיות