חיפוש תגית

תקנה 309

חברת ביטוח לא חייבת לוודא שמכוניות תוקנו כהלכה

בית המשפט המחוזי הפך פסק דין של השלום וקבע שחברת ביטוח שמכרה מכונית שניזוקה בתאונה לא חייבת לוודא שזו תוקנה כראוי לפני שהוחזרה לכביש שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, רון סוקול, הפך לא מכבר את פסיקת בית משפט השלום בעיר וקבע שחברת הביטוח…

נקבעה אמת מידה להגדרת "נזק בטיחותי מהותי" ברכב

רישום "הערת אזהרה" ברישיונו של רכב שנפגע בתאונה יבוצע אם סך הנזקים מסתכם בעשר נקודות או יותר לפי טבלת דירוג חדשה שמציע איגוד השמאים מסתמן פתרון למחלוקת שבין איגודי השמאים, המוסכים ומכוני הבדיקה לרכב לבין משרד התחבורה בסוגיית הרישום של…

החל בחודש הבא: תאונות קשות יירשמו ברישיון הרכב

משרד התחבורה ניסח מחדש נוהל אשר יחייב את המוסכים ואת שמאי הרכב לדווח לאגף הרכב על תאונות קשות שתוקנו. מעתה יהיה קשה יותר להסתיר מידע מרוכשי מכוניות משומשות החל מה-1 באוגוסט הקרוב יחוייבו מוסכים ושמאי רכב לדווח לאגף הרכב במשרד התחבורה על…

מוכר רכב שהוכרז כ"אובדן להלכה" חייב לציין זאת בפני הקונה

אין די בכך שהמוכר ציין שהרכב עבר תאונה קשה. סוחר רכב שהעלים את המידע הזה מרוכשות הרכב חוייב לפצותן. חברת הביטוח, וסוחר שרכש את שרידי הרכב מחברת הביטוח, לא חוייבו בפיצוי הקונים מי שמוכר רכב שהוכרז כ"אובדן להלכה" לא יוצא ידי חובתו בכך…