• Ad
 • אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים

  משרד התחבורה אוסר על מוסכים שקיבלו הרשאה לבצע מבחני רישוי לעשות זאת בכלי רכב מזדמנים. רפורמה מקיפה יותר תתקיים בעתיד

  משרד התחבורה מבטל היתר שניתן למוסכים מורשים, בעיקר מוסכי יבואנים, לבצע מבחני רישוי שנתי לכלי רכב שבטיפולם.

  הביטול נעשה בגלל "חשש לניגוד עניינים" בין פעילות המוסך שמטפל ברכב, ומעוניין מטבע הדברים להרוויח מטיפולים ותיקונים, לבין ביצוע מבחן רישוי שנתי או תקופתי שמטרתו להבטיח שכלי רכב שנעים על הכביש יהיו במצב בטיחותי טוב.

  משרד התחבורה מאפשר למקצת מן המוסכים, בעיקר מוסכי יבואנים, לבצע מבחני רישוי (טסטים) לכלי רכב. היתר זה מוגבל לכלי רכב שנמצאים בטיפול של אותם המוסכים.

  לדברי משרד התחבורה העלתה בדיקה של מפקחי המשרד שהיו מוסכים שחרגו מן ההוראות וביצעו בדיקות רישוי גם לכלי רכב מזדמנים שלא נמצאו בטיפולם.

  בחוזר שהעביר בימים אלה שמעון אלקיים, ראש תחום שרותי תחזוקה במשרד התחבורה, ל"מוסכי הרישוי המורשים", הוא כותב ש"נמצאו מוסכי רישוי אשר ביצעו ומבצעים מבחני רישוי לכל רכב אשר מגיע לשערי מוסך הרישוי על בסיס החתמה על טופס הזמנת תיקון בלבד (ללא תיקון בפועל), וזאת תוך חריגה מגדר סמכות הרישוי שהוקנתה להם במסגרת כתבי ההרשאה שקיבלו מרשות הרישוי. הוראת נוהל זו נועדה לטפל בבעיה האמורה עד למועד כניסתו לתוקף של מדיניות מכוני הרישוי, אלא אם יקבע במסמך המדיניות במפורש אחרת".

  בחוזר, אשר מוגדר כ"הנחיה מקצועית", כותב אלקיים ש"בכוונת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים להביא להפסקת פעילות הרישוי של מוסכי הרישוי לרכב שבטיפול המוסך במהלך שנת 2014 מהטעם העיקרי של סוגיית ניגוד העניינים הטמון באפשרות הטיפול ברכב במוסך– בצמידות לבדיקת הרישוי".

  אלקיים מורה למוסכים הללו להפסיק לאלתר להעביר מבחני רישוי תקופתיים (טסטים) לכלי רכב שאינם מטופלים על ידם. "כתב ההרשאה שניתן למוסכי הרישוי (לרכב שבטיפול המוסך) אינו מהווה מטבעו כתב הרשאה כללי לביצוע מבחני רישוי, אלא מגביל את המוסך לבצע רישוי אך ורק לרכב שבטיפולו"- הוא כותב.
  לפי שעה, וכל עוד לא יוגדר אחרת, רשאים מוסכים כאלה לבצע מבחן רישוי לכלי רכב שבהם ביצע המוסך טיפול תקופתי לפי הוראות יצרן הרכב, או כאשר המוסך ביצע טיפול (לא כולל פחחות וצבע) שמחירו 500 שח או יותר (כולל מע"מ) במהלך השנתיים שקדמו למועד הטסט.

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  נוהל חדש מגביל מוסכים בביצוע מבחני רישוי לרכב

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.