• Ad
 • אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים

  בחודש הבא תחל משטרת ישראל לפרסם נתונים מלאים אודות אכיפת עבירות תנועה, מתוך מטרה להגביר את אמון הציבור במשטרה. בתחילה יפורסמו נתונים אודות פעילויות האכיפה במרחב העירוני, אך לא ברור אם הסטטיסטיקה תכלול את עשרות מצלמות המהירות החדשות שהותקנו ברחבי הערים הגדולות

  בספטמבר הקרוב תחל משטרת ישראל – לראשונה – לפרסם נתונים סטטיסטיים מלאים ושוטפים אודות אכיפת עבירות תנועה. בשלב הראשון, יפורסמו נתונים אודות אכיפת עבירות תנועה במרחב העירוני בלבד. לטענת משטרת ישראל, פרסום הנתונים הוא חלק ממהלך כולל שנועד להגביר את השקיפות כלפי האזרחים, ובכך להביא לשיפור אמון הציבור בפעילות המשטרה. במשטרת ישראל מסבירים שהנתונים יועברו ישירות ממערכות האכיפה אל אתר האינטרנט של המשטרה, ושם יוצגו לציבור הרחב.

  במרחב העירוני פועלות כיום עשרות מצלמות מהירות ומצלמות רמזור (שמתעדות גם עבירות מהירות), ואם משטרת ישראל תפרסם באופן שוטף ומלא נתונים אודות פעילותן, תהיה בכך חשיפה ראשונה של היקף האכיפה האלקטרונית של עבירות תנועה. עד כה נמנעה המשטרה מלפרסם נתונים מלאים אודות פעילות המצלמות האלקטרוניות, והסכימה לפרסם נתונים כללים בלבד. מהודעה שפרסמה המשטרה לא ברור אם הנתונים שיפורסמו החל בספטמבר יכללו גם את מצלמות המהירות האלקטרוניות.

  גם אכיפה שאינה מתבצעת באמצעות מצלמות נותרה עד עתה תחת מעטה כבד של חשאיות. באופן מסורתי, המשטרה אינה מפרסמת נתונים לציבור, מלבד פרסום דו"ח שנתי של אגף התכנון במשטרה, שכולל נתונים אודות אכיפת עבירות תנועה "נבחרות" בלבד. החשיפה העיקרית של פעילויות האכיפה שמבצעת משטרת ישראל נעשית באמצעות נתונים שמעבירה המשטרה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), שמעבדת את הנתונים ומפרסמת אותם לציבור. אלא שנתונים אלה חלקיים בלבד, ואינם מאפשרים – למשל – פילוח של סוגי עבירות מהירות בהתאם לחומרתן.

  למרות שעצם פרסום הנתונים הוא צעד ראוי, יש לבחון מה יהיה טיב הנתונים שתפרסם המשטרה. בשלב זה, המשטרה אינה חושפת אילו נתונים יפורסמו לציבור, ומסתפקת בהבטחה שהצגתם תתאפשר בדרכים שונות: בגרפים, טבלאות או בחלוקה גאוגרפית. בנוסף, במשטרה אמנם מבטיחים שפרסום הנתונים יעשה באופן מדורג, אך לא ברור אם בעתיד אכן יפורסמו נתוני אכיפה נוספים, כמו למשל אכיפת עבירות תנועה בכבישים בינעירוניים.

  בהחלטתה להגביר את השקיפות כלפי האזרח, מאמצת המשטרה דו"ח שהוכן עבורה על-ידי מכון המחקר ראנד (RAND) לפני יותר משנה. "מחקרים מלמדים שאספקת מידע מדויק על שיעורי הפשיעה, גם כשאלה גבוהים, מובילה ליתר שביעות רצון של הציבור מהמשטרה", הסבירו במכון בדו"ח שפורסם ביולי 2013. "כשהציבור מקבל מידע טוב יותר על הפשיעה ועל ביצועי המשטרה, ומיטיב להבין את מחויבותה של המשטרה לשקיפות ולשיפור הביצועים, הציבור עשוי להגביר את אמונו בהנהגת המשטרה ולהגביר את תמיכתו בארגון".

  בכל הנוגע לשימוש באמצעים אלקטרוניים, ראוי לציין שבמדינות רבות שבהן נעשה שימוש במצלמות אכיפה אלקטרוניות, נוהגת המשטרה (ולעתים אף מחויבת על-פי חוק) לפרסם נתונים מלאים ומקיפים אודות האכיפה. באנגליה, למשל, מפרסמות רשויות מקומיות דו"חות שנתיים מפורטים, שמלמדים על היקף האכיפה מחד, ועל השפעת האכיפה על הבטיחות מאידך. בישראל, עד עתה, נמנעה מהציבור גישה לנתונים מלאים אודות האכיפה, והשפעת האכיפה על הבטיחות נותרה בגדר הבטחת שלטונית חסרת בסיס מחקרי משמעותי.

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  פעמי משיח: המשטרה תפרסם נתוני אכיפה של עבירות תנועה

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.