• Ad
 • באיגוד השמאים טוענים שכמה מחברות הביטוח מאלצות שמאים ללחוץ על מבוטחים לקבל פיצוי ולחתום על 'ויתור על תביעות נוספות' - חלקן מחייבות אותם להפנות מבוטחים למוסכי הסדר, ויש שמטילות עליהם פעולות בירוקרטיות שאינן מתפקידם. האיגוד מבקש מהמפקחת לנסח נהלים למניעת מצבים כאלה
  אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים

  חלק מחברות הביטוח והסוכנים שעובדים איתן דורשים משמאי רכב לעבוד כ'מסלקי תביעות', ובין השאר גם להחתים מבוטחים על הסכמה לקבלת פיצוי גלובלי תוך ויתור על תביעות נוספות כנגד המבטחת, או להפנות מבוטחים אל מוסכי הסדר שאיתם הן עובדות. כך עולה ממכתב שנשלח על ידי היועץ המשפטי של איגוד השמאים, עו"ד שלמה תוסיה כהן, למפקחת על הביטוח דורית סליגר.

   

  מוסך מוסכים מכונאי

   

  במכתבו למפקחת מציין עו"ד תוסיה כהן שחברות ביטוח אחדות מחייבות שמאים להחתים מבוטחים אשר דורשים להותיר אצלם את שרידי הרכב על מסמכים שונים – ובין השאר למלא טפסי תביעה, לבצע מעקב אחר ביצוע תשלום למבוטחים, ולעקוב אחר משך ביצוע הטיפול בעת קבלת רכב חלופי.

  עוד מתבקשים השמאים לבצע חלוקת תשלומים בין ספקם שונים, המלצות להפחתת גובה ההשתתפות העצמית, ולעיתים הם אף מתבקשים לבצע 'סקר מיגונים' לרכב, כחלק מעריכת השומה – וכל אלה לא כלולים בעבודתם המקצועית של שמאי הרכב ואינם חלק מהערכת הנזק לרכב שאותו צריך השמאי להעריך.

  לטענת איגוד השמאים מדובר בדרישות ובמשימות שאינן חלק מעבודת השמאי ואף אינן עולות בקנה אחד עם תפקידם.

  בפנייתו למפקחת מציין עו"ד תוסייה כהן שחוזר השמאים קובע הוראות רלוונטיות במטרה לשמור על מעמדו העצמאי של השמאי ולהבטיח את עצמאות שיקול דעתו המקצועית.

  בסעיף 6 של החוזר נכתב במפורש: "לא יטילו על השמאי מטלות שאינן עולות בקנה אחד עם תפקידו כשמאי, ובפרט: לא ידרשו ממנו להפנות מבוטחים למוסכי הסדר או מוסכים מסוימים אחרים, לא ידרשו ממנו לחתום על טפסים לבדיקת רכב לאחר תיקון".

  עוד כותב עו"ד תוסיה כהן במכתבו: "עמדת האיגוד היא שביצוע שירותים עבור המבטחת, שאינם חלק מעריכת השומה, עלול ליצור קשר מיוחד בין המבטחת לבין השמאי.

  איגוד השמאים סבור כי קשר מיוחד בו השמאי משמש כשלוח של המבטחת ביחסיה מול המבוטח, עלול לפגוע באובייקטיביות השמאי ולהעמיד אותו במצבים בהם קיים חשש לניגוד עניינים בפעילותו המקצועית.

  זאת ועוד, בהתאם להוראות חוזר השמאים, קיום קשר מיוחד אשר עלול להעמיד את השמאי בניגוד עניינים די בו כדי להביא להגדרתו של שמאי כ"שמאי בית" ולהוצאתו מרשימת "שמאי החוץ" של אותה חברה.

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  איגוד השמאים דורש מהמפקחת להרגיע את חברות הביטוח

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.