חיפוש תגית

חגורת בטיחות

תקנה חדשה: מותיר להסיע נוסעים רק כמספר חגורות הבטיחות

משרד התחבורה העביר לאישור ועדת הכלכלה שורת תיקונים לתקנות התעבורה, ובהם ביטול פרצה בחוק שמאפשרת להסיע נוסעים שאינם חגורים. בנוסף, המשרד מציע לעגן בתקנות איסור על התקנת אמצעי שמשבשים את פעולתם של מכשירי אכיפה, ובנוסף מוצע לאסור על קבוצות של…