חיפוש תגית

הערת אזהרה

רישום תאונה ברישיון הרכב לקראת דחיה

מועד הביצוע של נוהל רישום תאונה קשה ברישיון הרכב עלול להידחות. היה אמור להיכנס לתוקף מחר, אבל שמאים ובעלי מוסכים טוענים שמשרד התחבורה לא קבע כללים ברורים, ומאיימים להציף את המשרד בחוות דעת גבוליות שימחישו את זה מחר, יום שישי ה-1 באוגוסט,…