חיפוש תגית

המכון הלאומי לחקר הטראומה

מה שווים נתוני הנפגעים של המשטרה? מעט מאוד

דיון שערכה ועדת הכלכלה של הכנסת בעניין אופניים חשמליים העלה שוב בעיה מוכרת: נתוני המשטרה אודות נפגעי תאונות אינם יכולים לשמש בסיס לקבלת החלטות. "מי מייעץ למשטרה בפן הרפואי?", תהה מנהל המכון הלאומי לחקר הטראומה לאחר ששמע את הנתונים שהוצגו…