• Ad
 • ניסיון של חברת הביטוח הראל להתחמק מפיצוי לתיקון נזק במכונית ששייכת למוסך נדחה על-ידי בית המשפט. לא הוכיחה ש"ניפח" את עלויות התיקון
  אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים

  חדשות רכב מוסכים – הנה לפנינו דוגמא נוספת לניסיון של חברת ביטוח, במקרה זה חברת הביטוח הראל, להתחמק מתשלום פיצוי על סמך טענה ערטילאית ולא מבוססת.

   

  במוסך

   

  בית משפט השלום בהרצליה קיבל לאחרונה את תביעתו של מוסך רותם פז שרותי רכב כנגד חברת הביטוח הראל, לאחר שזו סרבה לפצותו בגין תיקון נזק של מכונית ששייכת למוסך עצמו – וזאת בטענה שהמכונית תוקנה במוסך שהוא בבעלות הבעלים של הרכב, ועל כן החשבונית לא משקפת את גובה הנזק בפועל.

  התיקון בוצע במכונית שניזוקה על-ידי מבוטח של חברת הראל, לאחר ששמאי העריך את הנזק שנגרם לה ב-7,635 ש"ח, והמכונית תוקנה לפי הנחיותיו.

  אלא שחברת הראל, כאמור, סרבה לשלם את הסכום שנתבע ממנה, ולכן תבעו בעלי המוסך את הראל באמצעות עורך דינם ערן אלבר.

  הרשם הבכיר נתי אלמוג דחה את טענתה הכללית של חברת הביטוח וכך כתב בפסק דינו: "באופן אינטואיטיבי עולה הרושם הראשוני ולפיו מאחר שהתובעת מתקנת את הרכב שלה בעצמה – הרי שהתיקון אינו עולה לה כסף. רושם זה שגוי כמובן. שווי העבודה שהושקעה בתיקון הרכב במונחים של זמן ועלות הינו שווי שהתובעת יכולה הייתה להשקיע בתיקון רכבים אחרים במוסך, של לקוחות אחרים… זמן זה יש לו שווי וערך שהוא בר כימות. מכאן שלא ניתן לקבוע קטגורית שאין התובעת זכאית לפיצוי רק בגלל שהיא תיקנה את הרכב שלה בעצמה".

  הרשם הבכיר אלמוג דחה גם את טענות הראל לפיהן החשבון שהוגש לגבי עלות העבודה כולל גם מרכיב רווח של המוסך, וזאת בנוסף לתמחור של עלות העבודה עצמה, ואין מקום שהתובעת תגבה רווח זה.
  אלמוג קבע שטיעון כזה מחייב הוכחה – ולדבריו הראל לא הציגה כל הוכחה כזו, ואף לא בדקה כיצד העריך השמאי את עלות העבודה: האם הוא לקח בחשבון שהתיקון בוצע במוסך ששייך לתובעת עצמה, האם ידע על קשר כזה והאם בכלל צריכה להיות לכך השפעה כלשהי.

  מאותה סיבה נדחו גם טענות הראל לפיהן עלות החלפים שרכש המוסך עבור התיקון העצמי הייתה נמוכה יותר מכפי שנכתב בחשבונית, שכן סכום זה כולל גם את הרווח של המוסך על החלפים, וכך גם לגבי עלות עבודות החוץ.

  "הסברה הכוללת של הנתבעת כי עלות התיקון כולו עלתה בפועל פחות מהרשום בחשבונית רק בגלל שהתובעת תיקנה את הרכב בעצמה במוסך שלה אינה תחליף להבאת ראיות, ובוודאי אינה בגדר ידיעה שיפוטית,, קבע אלמוג. "נטל ההוכחה מוטל על הנתבע, ומשלא פעלה כך הנתבעת – לא הרימה את הנטל להוכיח את טענותיה".

  בסופו של יום חויבה חברת הראל לפצות את המוסך במלוא סכום התביעה בניכוי המע"מ, וזאת היות שהמוסך לא צירף אישור בדבר אי קיזוז המע"מ, ובתוספת הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

  תא"מ 43476-01-15

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  די לחשוד בכשרים: הראל תשלם למוסך את עלות התיקון

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.