חיפוש תגית

תשלום תגמולי ביטוח

שלילת רישיון לא תמיד פוטרת חברת ביטוח מתשלום פיצויים

בית המשפט המחוזי בחיפה קבע ששלילת רישיון בשל חוב כספי לא מונעת את חובת חברת הביטוח לשלם פיצויים. שלילה מתוקף חוק ההוצאה לפועל שקולה לאי תשלום אגרה, ונהיגה ללא רישיון מהווה עבירת תנועה חברת ביטוח חייבת לשלם תגמולי ביטוח גם למבוטח שברכבו…