חיפוש תגית

תחבורה היום ומחר

נוסעים על השירות באוטובוסים: צפופים, איטיים ומאחרים

לנוסעי האוטובוסים חשובים בעיקר שלושה מדדי שירות: זמן הנסיעה, תדירות ועמידה בלוח זמנים. אלא שסקר נוסעים מגלה כי בשלושת המדדים מקבל השירות באוטובוסים ציונים נמוכים. "על-מנת להגביר את שביעות רצון המשתמשים, יש להשקיע באמצעים לקיצור משך זמן…