חיפוש תגית

שומרה

גם בעל עבר פלילי זכאי לפיצוי מחברת ביטוח

בית משפט השלום בתל-אביב דחה את טענת חברת הביטוח שומרה לפיה היא לא חייבת לפצות מבוטחים שלא הצהירו אודות עברם הפלילי. המפקח על הביטוח בוחן כעת את הסוגיה האם חברת ביטוח רשאית לשאול בטופס הצעת הביטוח אם לרוכש הפוליסה יש עבר פלילי, ולהתנות…

הצד האפל של הביטוח: מי שפוגע ברכושו שלו אינו מכוסה

בית משפט השלום בחיפה דחה תביעת צד ג של מבוטח ששני כלי רכב בבעלותו היו מעורבים בתאונה אם יש בבעלותך, או בבעלות המשפחה הגרעינית שלך, שני כלי רכב, כדאי מאד שתעשה ככל שתוכל כדי למנוע תאונה בין שניהם, אחרת, גם אם אתה מבוטח, הנזק הכלכלי עלול…

מוכר רכב שהוכרז כ"אובדן להלכה" חייב לציין זאת בפני הקונה

אין די בכך שהמוכר ציין שהרכב עבר תאונה קשה. סוחר רכב שהעלים את המידע הזה מרוכשות הרכב חוייב לפצותן. חברת הביטוח, וסוחר שרכש את שרידי הרכב מחברת הביטוח, לא חוייבו בפיצוי הקונים מי שמוכר רכב שהוכרז כ"אובדן להלכה" לא יוצא ידי חובתו בכך…