חיפוש תגית

קיזוז מתגמולי ביטוח

חברת ביטוח חייבת ליידע לקוח על ליקויים בנתונים שמסר

המפקח על הביטוח חייב חברת ביטוח להשיב למבוטח כסף שקיזזה מתביעתו בטענה לליקויים בנתונים שהעביר לה בעת רכישת הפוליסה. המשמעות: טענות כלפי המבוטחים יש להשמיע מראש ולא בדיעבד חברת ביטוח חייבת ליידע מראש את מבוטחיה בנוגע לתקלות, ליקויים או…