חיפוש תגית

קומפיוטסט

חברת שלמה העלימה מידע ותפצה לקוח ב-7,000 ש"ח

השופט שרון: "כחברה שעיקר התמחותה במכירת כלי רכב... וכבעלת הכוח אל מול "האזרח הקטן" (חלה על חברת שלמה) חובת גילוי מוגברת וחובה מוגברת להקפיד בזכויותיו של הקונה ההבדל בין ההגדרה של נזק ל"שילדת" מכונית לבין הגדרת הנזק ל"מרכב" שלה יעלה לחברת…