חיפוש תגית

עלות אחזקת מכונית

עצמאות 2014: פחות יקר להחזיק במכונית משומשת

מחירים נמוכים יותר, ריאלית, של מכוניות חדשות הפחיתו בכ-6.5% את העלות הריאלית של אחזקת מכונית נוסעים ממוצעת בישראל בעשור האחרון עלות אחזקת מכונית משומשת טיפוסית בישראל ירדה ריאלית (בניכוי עליית מדד המחירים לצרכן) בעשור האחרון (בין יום…