חיפוש תגית

יו"ר הסניפים באיגוד

בית המשפט לאיגוד המוסכים: כתב סודיות פוגע בשקיפות ובדמוקרטיה

הנהלת איגוד המוסכים דרשה ממשתתפי האסיפה לחתום על מסמך סודיות גורף אשר הוגדר על ידי בית המשפט כ"צעד לא דמוקרטי וחוטא לכללי הצדק. בקורת על יו"ר האיגוד רונן לוי: דרישת הסודיות מותירה אותו כ"שליט יחיד באיגוד, היחידי שמוסמך להעביר מידע כלשהו או…