• Ad
 • בגלל "פאשלה" במערכת המיחשוב של משרד התחבורה נדחתה בשנה תקנה שמחייבת רישום נקודות ברישיון הנהיגה. הרישום התקיים במשך 10 חודשים בשנת 2015 וגרם להטרדה של נהגים
  אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים

  משרד התחבורה ביטל באחרונה את התקנה הקובעת כי ברישיון הנהיגה המונפק לנהגים ירשם מספר נקודות החובה שהם צברו עד למועד הוצאת הרישיון.

  התקנה על פיה נרשמות הנקודות ברשיון הנהיגה הופעלה ב- 1.2.15, בעקבות פסק דין שניתן שנה קודם לכן ובו מתח בית המשפט ביקורת על משרד התחבורה שאינו מיידע נהגים בעת חידוש רישיון הנהיגה שלהם על נקודות שנצבור לחובתם, מחדש להם את רשיון הנהיגה, ואחר כך פוסל את הרישיון משום שהם לא התייצבו לקורס שבו מחוייבים צוברי נקודות.

  רישיון נהיגה

  כך נאמר באותו פסק דין: "אין להשלים עם מצב בו משרד התחבורה נמנע מלעשות מאמץ מינימלי על מנת להתריע בפני הנהגת כי לא התייצבה לקורס ההדרכתי כנדרש, במסגרת הודעה הניתנת מיוזמת הרשות על חידוש רישיונה. ודאי שאין לקבל מצב בו בהעדר הודעה כאמור, ולאחר שנצברות לחובתה של הנהגת מספר נקודות נוספות, מורה המשרד על שלילת רשיון על בסיס העבירות הישנות, שלא נמחקו עקב היעדר ההתייצבות לקורס.
  ניתן היה למנוע את הנזק הכבד שנגרם לנהגת ולהגשים את המטרה המונחת בבסיס אמצעי התיקון ההדרכתי, באמצעות יידוע הנהגת, במועד חידוש רישיון הנהיגה, באשר למספר הנקודות שנצברו לחובתה נכון למועד זה ואמצעי תיקון שטרם ביצע".

  בעקבות פסק דין זה תיקן משרד התחבורה תקנה שנכנסה לתוקף בראשון בפברואר 2015 אשר קובעת ש"רשות הרישוי תציין בטופס חידוש רישיון הנהיגה את מועד הנפקת הטופס, ואת המספר הכולל של הנקודות התקפות הרשומות לחובת הנהג במועד זה, ואת דרכי ההתקשרות עמה לקבלת מידע נוסף;

  המידע הנוסף שיהיה ניתן לקבל יהיה מידע בדבר מועדי ביצוע העבירות וסוגי העבירות שביצע הנהג שבגללן נרשמו לחובתו נקודות, כפי שנמסרו ממשטרת ישראל, ואמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי, אם הטילה, בשל הנקודות כאמור… רשות הרישוי רשאית למסור לנהג מידע כאמור, וכן פרטי מידע נוספים, בדרכים נוספות, לרבות באמצעות האינטרנט והטלפון, ובלבד שתובטח סודיות המידע הנמסר".

  אלא שלאחר תקופת הרצה קצרה יחסית הוחלט במשרד התחבורה לבטל את התקנה, או נכון יותר לדחות את ביצועה לפחות עד לסוף השנה הנוכחית.
  החלטה זו התקבלה בנובמבר האחרון במסגרת הוראת שעה שבה נקבע כי "בתקופה שעד ליום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016), סעיף 69א לפקודת התעבורה סעיף קטן (ה) לא יחול" (מדובר כמובן באותו סעיף שחייב את ציון מספר הנקודות ברישיון הנהיגה).

  בדברי ההסבר להוראת שעה זאת נאמר ש"לאחר מספר חודשים של יישום מתברר כי החישוב הממוחשב שמבוצע איננו תואם את הנדרש, שכן הוא מחשב את כלל הנקודות הרשומות לחובת נהג, שכן כל עבירה, מכל מועד שהוא, עשויה להיות תקפה מחדש בתנאים מסוימים גם אם במועד ביצוע החישוב איננה תקפה, כאשר החישוב לצורך זה מבוצע ממועד העבירה האחרונה, ולא ממועד ביצוע החישוב.
  על מנת למנוע את הטעיית הציבור, מוצע להקפיא זמנית את ביצועו של החוק עד שיהיה סיפק לתקן את החישוב הממוחשב של הנקודות התקפות".

  המצב, לפיכך, הוא שכרגע מנסים אנשי משרד התחבורה לבצע את התאמות מערכת המיחשוב לאלה שהיו אמורות להתבצע ערב כניסת התקנה המקורית לתוקף, ובאופן שבו לא יירשמו ברישיונות "נקודות היסטוריות" שכבר אינן תקפות. בשנה הבאה, אם יצליחו עד אז להתגבר על ענייני התכנות, ישובו נציגי המשרד לכנסת כדי לאשר מחדש את התקנה שהושעתה, כפי שנדרש לנוכח דברי בית המשפט וההיגיון הפשוט.

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  שיטת הרישום כושלת: רישום "נקודות" ברישיון נדחה בשנה

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.