• Ad
 • אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים

  שמונה שנים לאחר שהוגשה תביעה ייצוגית כנגד מספר חברות ביטוח תשלם מגדל לחלק ממבוטחיה שווה ערך לחודש עד שלושה חודשי פרמיית ביטוח. מגדל בהודעה לבורסה: "עלות הסכם הפשרה הינה בסכום שאינו מהותי ואין לו השפעה על החברה"

  חברת הביטוח מגדל תפצה מבוטחים שלה אשר מכוניתם נפגעה בתאונה בין השנים 2004 ל-2007, והוכרזה כ"אובדן גמור" ("טוטאל לוס"), אבל מתגמולי הביטוח שלהם קוזזו סכומי כסף שלא כדין. זאת במסגרת הסכם פשרה שהושג בתובענה יצוגית שהוגשה נגד מגדל ונגד חברות ביטוח נוספות.

  הפיצוי שמגדל תעניק למבוטחיה נע בין חודש אחד ועד לשלושה חודשי ביטוח רכב רכוש בחינם, והוא יוענק למבוטחים שרכבם נפגע בתאונה בשלוש השנים האחרונות והוכרז כאובדן מלא. מדובר במקרים שבהם קוזזו כספים מן התגמולים מבלי שפוליסת הביטוח של המבוטחים פרטה מראש הבמבוטחים יחוייבו בקיזוז כזה.

  ההסדר התקבל במסגרת הסדר פשרה בתביעה יצוגית שהוגשה נגד מגדל וחברות נוספות בשנת 2007, ובהודעה שמסרה אתמול החברה לבורסה נכתב ש"ביום 11 במאי 2015 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו תוקף של פסק דין להסדר פשרה מתוקן אשר הוגש על ידי הצדדים לתובענה… בהתאם להסדר הפשרה מגדל ביטוח תרענן את נהליה בקשר עם העניין נשוא התובענה, וכן תעניק למבוטחיה, שאירע להם מקרה ביטוח של אובדן גמור בשלוש השנים שקדמו להגשת התביעה והופחתו להם סכומים מתגמולי הביטוח, בשל התחשבות במשתנים מיוחדים העולים על סכומים אשר הוספו להם, ככל שהוספו, בשל התחשבות במשתנים מיוחדים (למעט מבוטחים הנמנים עם קולקטיב) – זכאות לחודש או שלושה חודשי ביטוח חינם בביטוח רכב (רכוש) עד 3.5 טון, בהתאם לסוג המבוטח…

  עלות הסכם הפשרה, לרבות שכ"ט לתובע הייצוגי ובא-כוחו, הינה בסכום שאינו מהותי ואין לו השפעה על החברה מעבר להפרשה הקיימת בדוחות", נכתב בהודעה.

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  פשרה ייצוגית: חברת מגדל תעניק 3 חודשים ביטוח חינם למבוטחים שמכוניתם עברה טוטאל לוס

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.