Ad

עוברים מאוטומט לבודד: תם עידן החידוש האוטומטי של פוליסות ביטוח

אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

חברות הביטוח ידרשו לקבל את הסכמת המבוטח לחידוש פוליסה, ויידרשו לדווח למבוטח על כל שינוי בתנאי הביטוח ובמחיר הפוליסה

קרה לכם בוודאי לא אחת שקיבלתם מחברת הביטוח שלכם פוליסת ביטוח חדשה, ימים ספורים בלבד לאחר שפג תוקף הפוליסה הנוכחית – וזאת מבלי שביקשתם מחברת הביטוח לחדש אותה.
ברוב המקרים הייתם מרוצים מכך שסוכן הביטוח או חברת הביטוח לא שכחו אתכם וחידשו לכם את הביטוח, כך שלא תשארו ללא ביטוח תקף אפילו ליום אחד.
מבחינה זו פעלו חברות הביטוח לפי הוראות המפקח על הביטוח אשר קיימות כבר מן השנים 1999 ו-2000.

בכל מקרה כזה היה פתח מילוט: אם חידשתם את הביטוח בחברה אחרת, ולא הודעתם על כך לחברה הקודמת – עדיין אפשר היה לבטל את החידוש – אך בתנאי שתוכיחו שהפוליסה חודשה בחברה אחרת.

הבעיה היא שחלק מחברות הביטוח מתנהלות כאילו שהלקוחות שבויים שלהן, ואף הרשו לעצמן להכניס שינויים בפוליסות שהתחדשו אוטומטית, למשל ביטול כסויים שונים, הגדלת דרישות מיגון או ייקור של התעריפים, וכל זאת מבלי ליידע את המבוטחים מראש, אולי גם מתוך הנחה שהמבוטחלים לא יבלנו יותר מידי לעומק את השינויים הללו.

כעת עומדת חגיגה זאת להסתיים: הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, דורית סלינגר, העבירה בימים אלה טיוטת חוזר לחברות הביטוח ובו דרישה לעדכן את המבוטח על כל שינוי בתנאים ובמחיר הפוליסה, וזאת עוד לפני מועד החידוש. מהלך זה אמור לאפשר למבוטח לבחון הצעות נוספות, ולבצע סקר שוק שבמהלכו יוכל למצוא את הפוליסה המתאימה לו ביותר.

החוזר החדש קובע שחברות ביטוח יישלחו למבוטח שתי הודעות לקראת תום תקופת הפוליסה: הודעה ראשונה תישלח 45 ימים לפני מועד החידוש, והודעה נוספת שבועיים לפני מועד החידוש.

בנוסף, חברת ביטוח תידרש לקבל את הסכמת המבוטח להמשיך את ההתקשרות, ולתעד את הסכמתו. גם אם חברת ביטוח החליטה לא לחדש פוליסה היא תידרש להודיע על כך למבוטח 45 ימים מראש, ואף לפרט את הסיבות להחלטתה.

בהודעת חברת הביטוח ייכללו הפרטים הבאים:

דמי הביטוח לתקופת הביטוח הבאה, כפי שעודכנו בהתאם לפרטי בעל הפוליסה או הרכוש המבוטח, הידועים לחברה במועד ההצעה.

נתונים שעל בסיסם חושבו דמי הביטוח לתקופת הביטוח הבאה, לדוגמא: גיל, ותק נהיגה, היסטוריית תביעות, סכום ביטוח, תנאי מיגון וכו'.

שינויים בתנאי הביטוח ביחס לתנאים שהיו נהוגים בתקופה הקודמת. ציון חברת הביטוח לגבי אופן יישוב תביעות.

במידה וחברת הביטוח לא רוצה לחדש את הביטוח יהיה עליה לפרט בהודה ללקוח לכל הפחות את הפרטים הבאים:
מועד תום תקופת הביטוח, סיבת אי חידוש פוליסת הביטוח, השלכות העדר רצף ביטוחי, וכן אחריות בעל הפוליסה לדאוג לכיסוי ביטוחי.

חברת ביטוח ששלחה לבעל פוליסה הודעה על הצעה לחידוש פוליסת ביטוח ולא קיבלה את הסכמתו או ששלחה לבעל הפוליסה הודעה על אי חידוש פוליסת ביטוח, תשלח לבעל הפוליסה הודעה על תום תקופת הביטוח שבועיים לפני תום תקופת הביטוח, ותכלול בהודעה את הפרטים הבאים: מועד תום תקופת פוליסת הביטוח, השלכות העדר רצף ביטוחי, אחריות בעל הפוליסה לדאוג לכיסוי ביטוחי.

ההסדר החדש יכנס לתוקף 3 חודשים ממועד פרסומו הרישמי. חברות הביטוח יגישו את הערותיהן לטיוטת החוזר החדשה במהלך הימים הקרובים, וב-22 באפריל הן יוכלו להעלות אותן גם בדיון שיערך אצל המפקחת על הביטוח.

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.