Ad

"מקצוע שמאות הרכב בסכנה"

היועץ המשפטי של איגוד השמאים: "הצעת חוק של משרד התחבורה מסכנת את מקצועיות העיסוק ותאפשר גם לאדם שאין לו רשיון לקבוע שומת נזק לרכב"
אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

"אם משרד התחבורה יצליח להעביר הצעת חוק שאחד מסעיפיה מאפשר גם למי שאינו בעל רישיון שמאי לתת הערכת נזק לרכב או להעריך את ירידת הערך שלו – וזאת בנימוק שלא מדובר ב'שומה' – לא תהיה עוד משמעות לרישיון של שמאי רכב. זאת מכיוון שכל פקיד יוכל לשבת מול מצלמת וידאו ולתת הערכה לגבי עלות של תיקונים ונזקים". כך טען עו"ד שלמה תוסיה כהן, היועץ המשפטי של איגוד השמאים, בהשתלמות שערך האיגוד בנושא "חוות דעת של מומחה".

עו"ד תוסיה כהן אמר שהצעת החוק של משרד התחבורה אמורה להסדיר את פעילות שמאי הרכב, אבל כמה מן הסעיפים שכלולים בה עלולים לגרום לביטול מקצוע השמאות בישראל.

הציבור הרחב, טוען עו"ד תוסיה כהן, כלל לא מבין מה המשמעות של שומה: "כשאתה שואל אנשים ברחוב מהי שומה?", אמר תוסיה כהן, "התשובה שלהם היא שזאת הערכת שווי של מוצר. נשאלים רבים 'זורקים' (את שם השמאי) לוי יצחק, וכולנו מבינים שמדובר בהרבה יותר מזה, אבל נדמה שדווקא במשרד התחבורה לא מבינים שמדובר בהערכת שווי. לפי הצעת החוק שמקדם המשרד יוכל למעשה כל אדם לבוא ולתת חוות דעת בנוגע לשווי רכב, והוא אפילו לא חייב ברישיון.

מצב זה שונה משומת מקרקעין שעליה חלה הוראה ספציפית, ובית משפט לא יקבל שומה מקרקעין ממי שאינו שמאי. בנוסף, במשרד התחבורה סבורים ששומה שמתייחסת רק לחלק מרכיבי הנזק היא לא שומה. ובמלים אחרות, אם שמאי נותן שומה לגבי ירידת ערך של רכב זאת לא שומה (בניגוד למצב היום), אם אדם יכתוב חוות דעת לגבי עלות תיקון – ללא התייחסות לירידת הערך – זאת לא שומה (בניגוד למצב היום), ובשורה תחתונה המשמעות היא שאין צורך בהכשרה, רישיון או כל דבר אחר על מנת להוציא שומה, ואפילו אין צורך לראות את הרכב כי ההוראה לראות את הרכב חלה רק על שמאי… יכולים לשבת שני פקידים וכל אחד מהם ייתן חוות דעתו לגבי מחצית מרכיבי הנזק, ובאותו רגע חוות הדעת הזאת איננה שומה.

אנחנו נמצאים במו"מ מול משרד התחבורה בנושא. עמדתנו היא שברגע שדבר כזה עובר אין עוד משמעות לרישיון של שמאי הרכב. מרגע זה הרישיון הופך מנכס לנטל היות שהוא מטיל אחריות משמעתית על השמאים וחובות נוספות. מבחינתו זהו סופו של המקצוע כפי שאנו מכירים אותו" – דברי תוסיה כהן.

עמוס ז'ורבסקי, חבר בוועדה המקצועית הארצית של איגוד השמאים אמר ש"משרד התחבורה עומד לבטל את כל החוזרים הקודמים לשמאים ולהוציא במקומם אוגדן שירכז את כל ההנחיות המקצועיות לשמאי רכב. על פי הנחיות אלה חוות הדעת היא העיקר בעבודת השמאי, וחשוב שהשמאי יפעיל שיקול דעת מקצועי ועצמאי שאיננו מושפע מהמוסך או מבעל הרכב, או מהמבטח וכדומה. בסופו של יום על השמאי לקבוע את היקף הנזק על בסיס הידע והניסיון המקצועי שלו."

  • Ad
  • Ad
  • Ad