• Ad
 • משרד התחבורה קיבל אישור לשלם כ-1.3 מיליון שקלים לשתי חברות ייעוץ, וזאת במטרה להוסיף שלושה תקנים לתקופה של שנה אחת. "ההרחבות להוספת תקנים נוספים נדרשות מתוקף אישור תכנית העבודה לשנים 2015 – 2016, שבמסגרתה הוחלט להאיץ ולקדם מספר פרויקטים", הסבירו במשרד. משרד האוצר אישר את הבקשה, אך הבהיר כי המשך ההתקשרות ידרוש מכרז מיידי
  אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים

  החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, אישרה למשרד התחבורה לשלם כ-1.3 מיליון שקלים לשתי חברות ייעוץ, בתמורה להרחבת ההתקשרות עמן בהליך של פטור ממכרז. שתי החברות, שמייעצות לרשות הארצית לתחבורה ציבורית, יקבלו את התקציב הנוסף בתמורה להוספת שלושה תקנים בלבד, ולמשך תקופה של שנה אחת.

  ראוי לציין כי משרד התחבורה ביקש לאשר מסגרת תקציב גדולה יותר מזו שאושרה בסופו של דבר על-ידי החשבת הכללית באוצר. על-פי הבקשה שהוגשה לחשבת הכללית, היקף ההתקשרות המבוקש עם שתי חברות הייעוץ עמד על כ-1.6 מיליון שקלים לתקופה של שנה אחת.

  במשרד התחבורה הסבירו לחשבת הכללית כי "ההרחבות להוספת תקנים נוספים למצבת כוח האדם נדרשות מתוקף אישור תכנית העבודה לשנים 2015 – 2016, שבמסגרתה הוחלט להאיץ ולקדם מספר פרויקטים מרכזיים, אשר ביצועם מחייב השקעת תשומות מוגברות".tlv_bus_terminal

  בהתייחסם לתכנית העבודה לשנים 2015 ו-2016, ציינו במשרד התחבורה כי "תכנית העבודה כוללת פרסום מכרזים חדשים להפעלת אשכולות בתחבורה הציבורית באוטובוסים בקצב מואץ מהעבר, תוספת קווים בתחבורה הציבורית והגדלת תדירות קווים קיימים".

  שתי חברות הייעוץ, שנבחרו במכרז שפרסם בעבר משרד התחבורה, זכו יחד לתקציב של עשרות מיליוני שקלים בתקופה שבין מאי 2013 ומאי 2015: חברה אחת קיבלה כ-15.8 מיליון שקלים, והחברה האחרת קיבלה כ-10.5 מיליון שקלים. ומתברר כי כאשר הכין משרד התחבורה את המכרז, לא צפו שם את השינויים שלטענתם דורשים כעת את הרחבת ההתקשרות עם שתי החברות.

  "חשוב לציין כי בעת הכנת מסמכי המכרז (להתקשרות הראשונית עם חברות הייעוץ, ש.ה) לא היה ברור היקפם (ו)מורכבותם של היישומים העומדים בפני המנהלת (הרשות הארצית לתחבורה ציבורית) במחצית השנייה של שנת 2014 ובשנים 2015 – 2016", הסבירו במשרד התחבורה לחשבת הכללית. "לפיכך, ועל-מנת לעמוד בלוחות הזמנים המוגדרים, ישנו צורך בהרחבת צוות היישום הקיים בתקנים נוספים".

  יש לזכור כי הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, שהוקמה כיחידה בתוך משרד התחבורה וכוללת לא פחות משבעה אגפים, פועלת כסוג מינהלת ומורכבת ברובה מיועצים חיצוניים שתחום התמחותם הוא תחבורה ציבורית. בין השאר, אותם יועצים חיצוניים אחראים לכתיבת חלק משמעותי מהמכרזים שמפרסם המשרד בתחום התחבורה הציבורית.

  למרות שהחשבת הכללית אישרה לבסוף את בקשת משרד התחבורה, במשרד האוצר לא גילו התלהבות יתרה להליך של פטור ממכרז שבו בוצעה ההתקשרות. "היה וברצון המשרד להמשיך ולרכוש שירותים כאמור (משתי חברות הייעוץ), על המשרד להיערך באופן מיידי למכרז בנושא", הבהירו שם לפקידי משרד התחבורה.

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  טוב לייעץ למשרד התחבורה: 1.3 מיליון בשנה לשלושה תקנים

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.