Ad

חוקרים מתחזים – הסוף: נאסר על חברות הביטוח להונות את המבוטחים

ביקורת של אגף הפיקוח על הביטוח גילתה שחברות ביטוח נוהגות לשלוח למבוטחים חוקרים פרטיים שמתחזים ליועצים או לעובדי ציבור, וזאת בניסיון להכשיל אותם בלשונם כדי לצמצם את גובה הפיצוי שמגיע להם. סט כללים חדש של המפקחת על הביטוח עושה סדר תוך שהוא חושף נורמות מרגיזות של המבטחים.
אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

גם אם חברת ביטוח לא מאמינה לדיווח שהעברת אליה בדבר נסיבות תאונה שבה נגרם נזק למכוניתך, אסור יהיה לה להפעיל חוקר פרטי שיתחזה לבעל תפקיד כלשהו, ובכל שיחה של חוקר עם מבוטח יהיה עליו להזדהות כמי שפועל מטעם החברה. את המהלך המהפכני הזה יזמה דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח, והוא ייכנס לתוקף בינואר 2016 כחלק משורת צעדים שנועדו  להסדיר את דרך הטיפול של חברות הביטוח ביישוב תביעות.

הכללים החדשים מעוגנים בחוזר שהפיצה המפקחת, ואשר קובע בין השאר שחברות ביטוח שנוהגות להפעיל חוקרים במטרה להקטין או לדחות תביעות של מבוטחים לא יורשו עוד לתגמל את החוקרים לפי תוצאות החקירה. שיטה זאת, שמופעלת כיום, מעלה חשש כבד שלחוקרים יש "עודף מוטיבציה" לפעול לטובת חברת הביטוח. החל בינואר הקרוב נדרשות חברות הביטוח לקבוע מנגנון שונה לתשלום לחוקרים.

המהלך של סלינגר מבוצע לאחר שבדיקות שערכה מחלקת הפיקוח בחברות ביטוח שונות העלו שהן מנהיגות שיטה שמתגמלת את החוקרים בתגמול גבוה אם ממצאי החקירה מאפשרים לחברת הביטוח לדחות באופן מלא או חלקי את תביעת המבוטח או הנפגע.

החשש הוא שבמקרים רבים משתדלים חוקרים שונים להכשיל את המבוטחים בלשונם, ולעיתים אף מתחזים ליועצים שמבקשים לפעול למען המבוטח ולסייע לו להוציא כספים שלא מגיעים לו מחברת הביטוח. או אז מקליטים אותם חוקרים את השיחות וכמובן מגישים אותן לחברת הביטוח כדי שזו תוכל להפעיל לחץ על המבטוח ואף לטעון בבית משפט שהתובע לא אמין וניסה להוציא ממנה כספים במירמה.

לידיעת אנשי הפיקוח הגיעו מקרים שבהם התחזו חוקרים מטעם חברות ביטוח לעובדי ציבור או לעובדי חברות שמספקות שרותים לנפגעים, וזאת תוך כדי ביצוע הונאה לכאורה ובמטרה להוציא מידע מהתובעים.

ההנחיות החדשות מחייבות את חברת הביטוח, במקרים שבהם היא מחליטה לדחות תביעה – לנמק ולפרט את הסיבות לדחייה תוך התייחסות למכלול המסמכים ובכלל זה לחוות דעת של מומחים מטעמה ולממצאי חקירה – אם ישנם ברשותה.

עוד קובעת המפקחת על הביטוח שחברת ביטוח חייבת לברר תביעה גם אם המבוטח חייב לה כספים, והיא מטילה הגבלות על יכולת המבטח לדחות תביעה בשל טענות 'אי גילוי' מצד המבוטחים.

בתביעת צד ג', קובע החוזר החדש, חברת ביטוח לא תקזז סכומי כסף מן התשלום לצד ג' בטענה של רשלנות תורמת מצידו – אלא אם המבטחת מציגה ומפרטת בהרחבה עובדות ונסיבות אשר מבססות טענה של רשלנות תורמת שבגינה נדרש הקיזוז.

במקרה של אבדן גמור לרכב, לרבות אובדן גמור להלכה, חברת ביטוח לא תקזז מתגמולי הביטוח שמשולמים למבוטח, או לצד ג', את יתרת אגרת הרישוי שמתייחסת לתקופה של ממועד קרות מקרה הביטוח ועד לתום תקופת הרישוי של הרכב.

איסור חשוב נוסף בחוזר קובע שחברת ביטוח לא תוכל להעניק הנחה מפרמיית הביטוח למבוטחים שמסכימים מראש לבחור בשמאים מסוימים. זאת לאחר שהתברר לפיקוח על הביטוח שחברות ביטוח מעניקות הנחות כאלה למי שמוכנים להיות מופנים אל שמאים שחברת הביטוח "סומכת עליהם" שחוות הדעת שלהם לגבי גובה הנזק תהיה "אוהדת" את האינטרסים שלה.

  • Ad
  • Ad
  • Ad