• Ad
 • תשובת המדינה במסגרת העתירה נגד הפרטת מבחני הנהיגה המעשיים מעלה שאלות קשות בנוגע להתנהלות משרד התחבורה. האם ייתכן שפקידי המשרד מסרו מידע מטעה לבית המשפט הגבוה לצדק?
  אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים

  כיצד ניהל אגף הרישוי במשרד התחבורה את עבודות ההכנה להפרטת מבחני הנהיגה המעשיים, והאם אנשיו לא מסרו את כל האמת לבית המשפט הגבוה לצדק בתגובתם לעתירה שהוגשה כנגד הפרטת המבחנים?

   

  לימוד נהיגה3323

   

  מסמכים שהוגשו בסוף השבוע שעבר לבית המשפט העליון, בשבתו כבית דין גבוה לצדק, מעלים סימני שאלה כבדים ביותר בנוגע להתנהלות אנשי המשרד, עד כדי חשד לאי אמירת אמת או לכל הפחות לניסיון הטעיה של השופטים שדנים בעתירה.

  את העתירה הגישו מורה הנהיגה יצחק סנדלר וקבוצת בוחנים, והם מבקשים מבג"צ להורות למשרד התחבורה לבטל את ההפרטה מכל וכל. במסגרת הליך זה נדרש הסמנכ"ל הבכיר לתנועה במשרד התחבורה להגיש תצהיר ובו, בין השאר, תיאור המהלכים שקדמו לפרסום מכרז ההפרטה.

  היות שסביר שהתצהיר הוכתב לסמנכ"ל על-ידי הלשכה המשפטית של משרד התחבורה אין לראות בו אישית כאחראי לאי הדיוקים לכאורה שקיימים בו, אלא עדיף להתייחס אליו כאל תצהיר בשבועה שמייצג את משרד התחבורה עצמו.

  בסעיף 39 לתצהיר נכתב ש"החל משנת 2014 התבצעה עבודת מטה רחבה לבחינת האופן שבו נערכים מבחני הנהיגה המעשיים. עבודת המטרה כללה בין השאר תיאום והתייעצויות עם משרדי האוצר והמשפטים, בדיקה ובחינה של מצב מערך המבחנים הקיים, דו"ח מבקרת משרד התחבורה בנושא, פנייה למשרדי תחבורה בעולם כדי לברר את אופן עריכת הבחינות המעשיות במדינותיהם, סקר ספרות בדבר האמצעים הטכנולוגיים הקיימים בעולם, עבודה כלכלית של יועץ חיצוני (חברת "עדליא") ועוד. עבודת המטה רוכזה על-ידי ועדת היגוי בראשות מנכ"ל משרד התחבורה ועל ידי צוות מקצועי בראשות סמנכ"ל בכיר תנועה במשרד התחבורה".

  נדגיש שוב שהתצהיר נועד לכאורה להוכיח לבג"צ שאנשי משרד התחבורה בדקו לעומק את סוגיית הפרטת המבחנים וביצעו "עבודת מטה רחבה".

  עו"ד גלעד ברנע, אשר מייצג את העותרים, הגיש "דרישת פרטים נוספים" ובה ביקש, בין השאר, ממשרד התחבורה מסמכים שמגבים את הטענה לפיה בוצעה "עבודת מטה רחבה לבחינת האופן שבו נערכים מבחני הנהיגה המעשיים", את רשימת בעלי התפקידים שהיו שותפים, מתי נתקיימו ישיבות, מהן תוצרי עבודתה, וכן לצרף תיעוד כתוב על "עבודת המטה" האמורה".

  עוד ביקש עו"ד ברנע לקבל פרטים ביחס ל"פנייה למשרדי התחבורה ברחבי העולם כדי לברר את אופן עריכת הבחינות המעשיות במדינותיהם", ובפרט מי ביצע את הפניה", מתי בוצעה, מה תוכנה ומה היו תוצרי הפניה, לרבות תגובות שנתקבלו".

  בסוף השבוע שעבר התקבלה, כאמור, תגובת המדינה לבקשה, ועל פניו עולה ממנה שחלק מן הפרטים שנמסרו בתצהיר לא מדויקים ואולי אף עולים עד כדי ניסיון הטעייה או למעלה מכך – שפטו בעצמכם.

  במסמך התשובה של משרד התחבורה נכתב, בין השאר, כך: "להלן רשימת שמות חברי הוועדות והצוותים השונים שדנו בנושא מערך מבחני הנהיגה המעשיים.

  ועדה בראשות מנכ"ל המשרד דאז, מר עוזי יצחקי שבה היו חברים היועמ"ש של המשרד, סמנכ"ל בכיר תנועה, מר אבנר פלור: מנהל אגף התקשוב במשרד, מר צור אהרון; המדען הראשי של המשרד, מר שי סופר; מנהלת אגף כלכלה במשרד, גב' דפנה עין דור, מי ששימש בעת ההיא כמנהל אגף הרישוי, מר ציון מזרחי. כמו כן, נוכח בדיונים יועץ המנכ"ל מר ברק טייכמן. בחלק מן הדיונים לקחו חלק נציגי משרד האוצר והמשפטים: רפרנט תחבורה באגף התקציבים במשרד האוצר, מר אלון מסר או גב' דניאלה גרא וממשרד המשפטים עו"ד דרור וגשל ממחלקת ייעוץ וחקיקה.
  הצוות המקצועי שעסק בעניין זה היה: סמנכ"ל בכיר תנועה, מר אבנר פלור; מנהל מחוז באר שבע, מר חנניה אפנג'ר; נציגי חברת "עדליא" – יועצים כלכליים למשל מר ערן הורן.
  כמו כן, השתתפו בחלק מן הדיונים: גב' דפנה עין דור, מר צור אהרון או נציגו היועץ הטכנולוגי מר יאיר חדד, נציגי הלשכה המשפטית בהתאם לצורך (עו"ד חוה ראובני, עו"ד אוהד קוגלר) נציג משרד המשפטים. התקיימה התייעצות עם נציגי האוצר גב' דניאלה גרא וכן עם מר גילי כהן, מנהל אגף תקציבים במשרד…
  חלק מהמסמכים המבוקשים הינם תוצרי עבודה פנימית של המשרד שעל בסיסם הוכנו מסמכי המכרז שפורסם. היות וטרם הסתיים ההליך המכרזי לא ניתן להפיצם…
  באשר לעבודה הכלכלית של חברת "עדליא" – סיכום העבודה הכלכלית רלוונטי למכרז שהוקפא בהוראת בית הדין לעבודה. על כן, אין אפשרות להעבירו לעת הזו".

  תגובת המשרד מגלה ראשית לכל שמעבר לרשימת בעלי תפקידים אין כל תיעוד לעבודת מטה (מועדי דיונים, רשימות משתתפים בכל דיון וכיוצ"ב) כלומר שאין גם כל הוכחה פיזית שעבודה כזאת בכלל בוצעה (או שבמשרד התחבורה מסתירים תיעוד כזה מבית המשפט).

  בנוסף, בניגוד לאמור בתצהיר – "דו"ח מבקרת משרד התחבורה בנושא" לא נכתב במהלך "עבודת המטה" אלא בשנת 2011, ובניגוד להקשר שבו מוצג דו"ח המבקרת לא נזכרת בו דרישה להפרטת המבחנים אלא נחשפות הרבה מאד תקלות ניהוליות של משרד התחבורה.

  בתצהיר לבג"צ נכתב שנעשתה פנייה למשרדי תחבורה בעולם אולם למרות בקשתו של עו"ד ברנע לא נמסרה לכך אסמכתא (למעט "סקר ספרות" אשר בוצע על-ידי חברת עדליא ודוח שנכתב בנושא זה במרכז המחקר והמידע של הכנסת בשנת 2016).

  לא מיותר להדגיש גם שלמעט שני אנשים (חנניה אפנג'ר וציון מזרחי) אף אדם מבין הנזכרים לעיל אינו איש מקצוע בתחום לימוד נהיגה, ולכך ישנה משמעות חמורה מאד: אם שותפו אנשי מקצוע מן המגזר האזרחי הרי שהסתרתם מבית המשפט היא מעשה חמור, ואם לא שותפו אנשי מקצוע כאלה הרי שהדבר חמור שבעתיים היות שכך ניצבת כל רפורמת ההפרטה על כתפי שני אנשים – מוכשרים ככל שיהיו.

  התיעוד היחיד שמעיד לכאורה על עבודת מטה כלשהיא הוא דוח ששלח סמנכ"ל המשרד למנכ"ל המשרד בנובמבר 2014, שכולו מבוסס על עבודתו לכאורה של חנניה אפנג'ר – מנהל מחוז ב"ש באגף הרישוי (לא נזכרים שם שמות של אנשי מקצוע נוספים).

  כבר בראשיתו של מכתב זה כתובים הדברים הבאים: "כיום, הבוחנים הינם עובדי משרד התחבורה ומועסקים במסגרת חוזה העסקה אישי… במהלך השנים גדל הביקוש למבחני הנהיגה המעשיים… במקביל, בשל מגבלות התקציב ונסיבות ארגוניות ישנו צורך בקצוץ משרות ותקנים של בוחני נהיגה".
  פסקה זאת מוציאה את המרצע מן השק: עד אליה לא כתובה מילה אחת שמתארת בעיה עם מערך המבחנים או עם הבוחנים, ורק לאחריה נכתב ש: "מונה צוות בראשות סמנכ"ל בכיר תנועה אשר בחן את האפשרויות לשיפור רמת השירות והעלאת רמת הבחינה לרבות ביצוע מבחני הנהיגה על-ידי מיקור חוץ".

  גם בהמשך הדברים אין כל התייחסות לחלופות שנבחנו אלא התמקדות בבעיות ההפרטה ובפתרונות שמוצעים להן – ובמילים אחרות את כל ה"שכלולים" שמוצעים במסמך זה אפשר לבצע בדיוק באותו האופן גם ללא הפרטה.

  צריך להניח שלו היו בידי משרד התחבורה מסמכים שמוכיחים "עבודת מטה רחבה", אשר בעקבותיה אפשר היה להגיע למסקנות מקצועיות לפיהן הפרטת השירות עדיפה על המצב הנוכחי – כאמור בתצהיר שהוגש לבג"צ – לא היו אנשי המשרד מתביישים להגיש אותם.

  אם הנחה זאת נכונה הרי שהניסיון להציג עבודת מטה כזאת במקום שהיא לא באמת בוצעה (או שלא הייתה מקצועית ורצינית) הוא לכל הפחות ניסיון להטעות את בית המשפט, שלא לומר מעבר לכך.

  עניין "עבודת המטה" הוא ככל הנראה לב ליבו של כשל ההפרטה, אבל לא המקום היחיד שבו קיימים "אי דיוקים" בתצהיר שהוגש לבג"צ, וגם לא המקום היחיד שבו המשרד מסתיר מידע בטענה – מוזרה יש לומר – לפיה צו המניעה שפרסם בית הדין לעבודה כנגד המהלך מונע מן המשרד למסור מסמכים (החשובים בהם: התוכנית הכלכלית של חברת "עדליא", וכן המפרט של המערכת הטכנולוגית שאמורה לבצע דה פקטו את המבחן במקום הבוחן האנושי).

  את תגובת משרד התחבורה נפרסם אם וכאשר נקבל כזאת

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  האם משרד התחבורה שיקר לבג"צ בנוגע להפרטת הטסטים?

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.