• Ad
 • אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים

  תקנות הפיקוח על הביטוח מגבילות את גובה ההשתתפות העצמית בסעיף ירידת ערך הרכב ל-1.5% בלבד. זה לא מונע מחברות ביטוח לנסות את מזלן ולדרוש יותר

  שופטת בית משפט השלום בצפת, רבקה איזנברג, חייבה לאחרונה את חברת כלל חברה לביטוח לשלם למבוטח שלה את ההפרש שבין השיעור המרבי שמותר היה לה לגבות בגין השתתפות עצמית בגין ירידת ערך הרכב – 1.5%, לבין השיעור שגבתה ממנו בפועל, שעמד על 5%, ולהשיב לו 10,780 ש"ח שנגבו ממנו שלא כדין.

  לאחר שמכוניתו של ע.ה. נפגעה בתאונה פיצתה אותו חברת הביטוח בגין הנזק שנגרם לו, אבל ניקתה מסכום הפיצוי 5% בגין השתתפות עצמית בסעיף ירידת ערך הרכב.
  לטענת חברת הביטוח, ע.ה. קיבל הנחה מיוחדת כאשר רכש את פוליסת הביטוח ובתמורה הסכים להגדיל את היקף ההשתתפות העצמית שלו.

  ע.ה. תבע את כלל וטען שמעולם לא קיבל הנחה, וגם לא חתם על מסמך שמתיר לחברה לנקות ממנו סכום השתתפות עצמית מוגדל.
  בסיכומו של דבר פסקה השופטת איזנברג שכדי שחברת ביטוח תוכל לקזז השתתפות עצמית בשיעור שעולה על 1.5% בסעיף ירידת ערך, עליה להחתים את המבוטח על נספח מיוחד ומפורש שבו הוא מביע את הסכמתו לכך.

  הוראות הדין ותקנות הפיקוח על עסקי הביטוח קובעות ששיעור ההשתתפות העצמית בגין ירידת ערך לא יעלה על 1.5%.
  בהתאם לכך פסקה השופטת איזנברג שלאחר ששקלה את טענות הצדדים שוכנעה כי הדין עם התובע, שכן תקנה 3א (א) לתקנות הביטוח קובעת ש"ההשתתפות העצמית בגין ירידת ערך בפוליסה תקנית לא תעלה על 1.5%, זולת אם בחר המבוטח בחתימתו על נספח נפרד לטופס הצעת הביטוח, בהשתתפות עצמית אחרת שהציעה לו הנתבעת, והדבר צוין גם ברשימה לפוליסה".

  השופטת איזנברג קבעה ש"למרות שהתובע העלה את טענתו בכתב התביעה ובסיכומים מטעמו, הנתבעת לא הגישה נספח עליו חתם התובע ואף לא המציאה ראיה להנחה שניתנה לתובע ושהוכחשה על ידו.
  משהנתבעת לא הוכיחה כי התובע חתם על מסמך נפרד למעט רשימת הפוליסה אליה הפנתה בסיכומיה אין לחייב את התובע אלא בשיעור השתתפות עצמית של 1.5%".

  במקרה של ע.ה. הוערך ערך הרכב ב-196 אלף שקל ושיעור ירידת הערך בעקבות התאונה הוערך ב-7% ( 13,720 שקל). גובה הקיזוז המותר, קבעה השופטת, לא יעלה על 2,940 ש"ח ולא 9,800 ש"ח, כפי שניסתה חברת הביטוח. בנוסף, היות שחברת הביטוח הסכימה לשלם ירידת ערך בסך 6% בלבד, ולא 7% כפי שקבע השמאי, פסקנה השופטת שיש להגדיל את שיעור ירידת הערך ולהוסיף את ההפרש בגין הקיזוז המיותר.

  בסופו של יום חוייבה כלל לשלם למבוטח שלה 8,820 ש"ח נוספים.

  תא"מ 4464-05-13

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  גבול ההשתתפות העצמית: לא יותר מ-1.5% מירידת ערך הרכב

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.