• Ad
 • בדיון עקרוני, שבו התקבלה גם חוות דעת של רשות המיסים, פסק בית המשפט המחוזי שחברת ביטוח חייבת לשלם למבוטחים שמחזיקים במכוניות ליסינג גם את מרכבי המע"מ
  אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים

  ככל שהדברים תלויים בחלק מחברות הביטוח – המבוטחים שלהן חייבים לשלם בעצמם ועל חשבונם את מרכיב המע"מ כאשר עליהם לפצות את חברות הליסינג, וככל שהדברים תלויים בחלק מחברות הליסינג – הן לא מוכנות לוותר על המע"מ למרות שהן בכלל מתקזזות עליו.

   

  מוסך מוסכים מכונאי

   

  הסיטואציה הזאת בדיוק עמדה לעלות לי.ש, לקוח של חברת הליסינג 'שלמה כאל' ושל חברת הביטוח '9 מיליון', קרוב לעשרת אלפים ש"ח לאחר שמכוניתו ניזוקה לחלוטין בתאונה, וחברת הביטוח שלו אמורה הייתה לשלם פיצוי לחברת הליסינג.

  י.ש. דיווח על התאונה לחברת הביטוח וציפה שזו תסדר את כל העניינים מול חברת הליסינג – שהרי זאת אחת הסיבות שבגללה הוא שילם את פרמיות ביטוח הרכוש של המכונית.

  אלא שבחברת '9 מיליון' סרבו לשלם לחברת הליסינג את מרכיב המע"מ, שעמד על 9,964 שקלים, וי.ש. נאלץ לפנות אל בית המשפט לתביעות קטנות בתביעה כנגד שתי החברות, שבה דרש שהן תסתדרנה ביניהן מבלי שהוא ייצא ניזוק.

  בפסק הדין של בית המשפט לתביעות קטנות קבע השופט כי: "משניזוק הרכב והוכרז כ"אובדן מוחלט", מוטלת חובה על חברת הביטוח לשלם לחוכר, בעל הפוליסה, את כספי הביטוח בהתאם לשוויו של הרכב באותו מועד.
  שווי זה כולל את מרכיב המע"מ, בהיות החוכר אדם פרטי שאינו רשאי לקזז את מס התשומות הכלול בחשבונית שהוצאה לו על ידי חברת הליסינג. משמע כי על חברת הביטוח לשלם לחוכר (באמצעות העברה ישירה לחברת הליסינג) את מלוא כספי הביטוח והיא אינה רשאית להפחית מהם את סכום המע"מ".

  אלא שחברת הביטוח ערערה על הפסיקה הזאת לבית המשפט המחוזי, ושם טענה שסכום המע"מ ממילא מקוזז על-ידי חברת הליסינג ומשולם לשלטונות המס, ולכן היא אמורה להיות אדישה לגביו.

  הבעיה היא שבפועל הדברים לא כל כך פשוטים: עסקת הליסינג קובעת בין השאר שבמקרה של תאונת "אובדן גמור" או גניבה של הרכב נדרש החוכר לפצות את חברת הליסינג כאילו שהעסקה הסתיימה עם תום תקופת החכירה, ולפצות אותה על אובדן הרווחים שלה.

  היות שבעל הרכב לא יכול להחזיר את המכונית עצמה הוא נדרש לשלם את כל הסכומים שהיו מתקבלים ממנו עד תום ההסכם – אלא שרוב החוכרים בכלל לא מתייחסים לסעיף הזה מפני שהם סבורים שהביטוח מכסה את כל הנזקים שעלולים להיגרם להם בעת תאונה.
  במקרה הזה, למשל, דרשה חברת 'שלמה כאל' מן המבוטח את כל הסכומים שלטענתה מגיעים לה, בתוספת מע"מ.

   

  גריטה

   

  בדיון שנערך בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בפני השופט ד"ר שמואל בורנשטין, הוצג חוזה החכירה שבו הוסכם שבמקרה של אבדן מוחלט רואים את החוכר כאילו הקדים את מימוש האופציה לרכישת הרכב בתום הסכם החכירה.

  חברת הביטוח טענה שלפי חוק חוזה הביטוח "בביטוח נכסים חייב המבטח לשפות בעד נזק שנגרם למבוטח או למוטב מחמת שהנכס המבוטח אבד או ניזוק", והתשלום שהיא שילמה הוא בדיוק זה: פיצוי בגין הנזק ולא פיצוי בגין סעיף מסעיפי החוזה שבין הצדדים.

  תשלום בגין נזק שנגרם בגלל "מימוש כפוי של נכס עקב מעשה נזיקי" לא מהווה, לטענתה, עסקה חייבת לפי חוק מע"מ.
  "הטענה כי כספי הביטוח מהווים חלק מהתמורה שמשלם החוכר לחברת הליסינג, אינה אלא ניסיון לכפות פרשנות מאולצת שאינה תואמת את המציאות", טענו נציגי 9 מיליון, והוסיפו ש"עם אובדן הרכב הגיע החוזה לסיומו, חברת הליסינג אינה יכולה עוד לספק שירותי החכרה, ולא נותר עוד אלא לפצות את חברת הליסינג על נזקיה… רשות המסים אישרה כי אם הנזק היה נגרם בשעה שהרכב היה עומד בחצרי חברת הליסינג, התשלום לא היה חייב במע"מ, ומאחר שבמועד האירוע היה הרכב בבעלות חברת הליסינג אין כל הגיון כלכלי בחיוב במע"מ אך ורק בשל כך שהשם הרשום בפוליסה הינו שמו של החוכר".

  חברת הליסינג טענה מנגד כי מהסכם החכירה עולה שעקב אירוע ביטוחי מסוג אובדן מוחלט הופך הסכם החכירה ל"הסכם מכר" לכל דבר ועניין.
  המבוטח הוא החוכר (ולא חברת הליסינג), והמערכת החוזית הביטוחית מתקיימת בינו – אדם פרטי שאינו פטור מתשלום מע"מ, לבין חברת הביטוח, ובכך נבדל מקרה זה ממקרה שבו חברת הליסינג הייתה מתקשרת בעצמה עם חברת הביטוח.
  "מחיר הרכב מורכב הן מתשלום דמי חכירה חודשיים והן מתשלום מימוש האופציה, וכל ניסיון להבחין בין תשלומים אלה הוא מלאכותי…
  בניגוד לחברת הביטוח שעושה דין לעצמה ומותירה את סכום המע"מ בידה ובכך מתעשרת על חשבון החוכר, חברת הליסינג שמחייבת את החוכר במע"מ, מעבירה את סכום המע"מ לרשויות המס ולא נוצר לה כל רווח"- טענה שלמה כאל.

  עמדת רשות המיסים

  במסגרת הדיון התבקשה רשות המיסים לחוות דעה במחלוקות, וזו תמכה בעמדת חברת הליסינג: "התמורה המשולמת לחברת הליסינג במקרה של אירוע ביטוחי כוללת את מרכיב הרווח שהיא צפתה לקבל בעסקה", נטען בחוות הדעת, "לפיכך אין מדובר בפיצוי אלא בתמורה מוסכמת על בסיס ההסכם.

  ההסדר שנקבע בהסכם החכירה אינו שונה ממצב שבו התמורה הייתה משולמת מראש, כולל המע"מ, ובלא השבה גם במקרה שהרכב נגנב או ניזוק, שאזי ברור שאין מדובר בפיצוי נזיקי. העובדה שחברת הביטוח מעבירה ישירות את התמורה לחברת הליסינג אינה משנה ממהותה של העסקה. מדובר רק באמצעי טכני יעיל של תשלום. הדבר אינו שונה ממצב שבו… החוכר משלם לחברת הליסינג את מלוא התמורה, תובע את חברת הביטוח ומקבל את שווי הרכב לפי מחירון הרכב, הכולל מע"מ… אין המקרה שלפנינו דומה למקרה שבו נגרם נזק לרכב העומד במגרשי חברת הליסינג, שכן במקרה זה לא נערכה כל עסקה ולא סוכמה כל תמורה".

  בפסק דינו קבע השופט ד"ר שמואל בורנשטין: "סבור אני, כי אם אין לשלול את האפשרות שגם במקרה שבו כלי הרכב היה ניזוק בעת שהוא מצוי במגרש חברת הליסינג – ואיני מכריע בעניין זה – יתכן שהיה מקום להוסיף מרכיב של מע"מ לכספי הביטוח המשולמים מכוח חוזה הביטוח, על אחת כמה וכמה שזו התוצאה הנכונה כאשר מדובר בתשלום המשולם מכוח חוזה החכירה.

  במקרה זה מתקיימים בתשלום יסודות מסחריים מובהקים; תחילתו בעסקה בין חברת הליסינג והחוכר בה נדרש החוכר לשלם את יתרת דמי השכירות ומחיר המימוש של האופציה במקרה שבו הוא אינו יכול להחזיר את הרכב; המשכו בתנאים הקבועים בהסכם החכירה לפיהם, בין היתר, על החוכר לבטח את כלי הרכב "בעצמו ועל חשבונו" בחברת ביטוח ולרשום את חברת הליסינג כמוטב, לפצות את חברת הליסינג בשל כל נזק שייגרם מהפרת תנאי הביטוח ולשאת בהשתתפות העצמית. סופו בקביעה לפיה אם כספי הביטוח שיועברו לחברת הליסינג יעלו על הסכומים שהוא חייב לשלם לפי הסכם החכירה, תוחזר לו היתרה.

  נכון שלחברת הליסינג יש אינטרס שלא להציג את התשלום המתקבל מחברת הביטוח כפיצוי אלא כתמורה ממכירת כלי הרכב, וזאת מסיבות חשבונאיות. אבל אין מדובר בעסקה מלאכותית. איני רואה פסול בכך שחברת הליסינג בוחרת בדרך חשבונאית עדיפה לה, ובמיוחד כאשר בסופו של יום אכן אין הבדל מבחינתה האם קיבלה את התמורה שהיא ציפתה לקבל בעת שערכה את עסקת הליסינג, מהחוכר ששילם את מלוא דמי החכירה ואת מחיר המימוש של הרכב, או שהיא קיבלה את אותה תמורה מחברת הביטוח בעקבות האירוע.

  יש גם לתת את הדעת לתוצאה העולה מקבלת עמדת חברת הביטוח, לעומת זו הנובעת מקבלת עמדת חברת הליסינג ורשות המסים. קבלת עמדת חברת הביטוח תביא לכך כי במקום שציבור המבוטחים, בעלי הרכב, הוא שיישא בנטל מס זה (בהנחה שחברת הביטוח תגלגל אותו למבוטחיה בדרך של הגדלת הפרמיה), יישא בו הציבור בכללותו. איני סבור כי זו התוצאה הראויה…
  צדק בית משפט קמא עת קבע שהמדובר בתשלום שמשלמת חברת הביטוח לחוכר, בעל הפוליסה, על פי חוזה הביטוח… משניזוק הרכב והוכרז כ"אובדן מוחלט" מוטלת חובה על חברת הביטוח לשלם לחוכר, בעל הפוליסה, את כספי הביטוח בהתאם לשוויו של הרכב באותו מועד. שווי זה כולל את מרכיב המע"מ, בהיות החוכר אדם פרטי שאינו רשאי לקזז את מס התשומות הכלול בחשבונית שהוצאה לו על ידי חברת הליסינג. משמע כי על חברת הביטוח לשלם לחוכר (באמצעות העברה ישירה לחברת הליסינג) את מלוא כספי הביטוח והיא אינה רשאית להפחית מהם את סכום המע"מ".

  השופט בורנשטין דחה את הערעור של תשעה מיליון וחייב אותה בתשלום 20 אלף ש"ח הוצאות משפט לחברת שלמה כאל, וסכום דומה לרשות המיסים.
  רת"ק 4832-12-12

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  בית המשפט קבע: חברת הביטוח חייבת לשלם מע"מ

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.