Ad

בית המשפט לאיגוד המוסכים: כתב סודיות פוגע בשקיפות ובדמוקרטיה

הנהלת איגוד המוסכים דרשה ממשתתפי האסיפה לחתום על מסמך סודיות גורף אשר הוגדר על ידי בית המשפט כ"צעד לא דמוקרטי וחוטא לכללי הצדק. בקורת על יו"ר האיגוד רונן לוי: דרישת הסודיות מותירה אותו כ"שליט יחיד באיגוד, היחידי שמוסמך להעביר מידע כלשהו או לעשות בו שימוש"
אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

מוסך מוסכים מכונאישופטת בית המשפט המחוזי בחיפה ריבי למלשטריך-לטר הוציאה צו ביניים שאוסר על איגוד המוסכים לכנס ישיבה של המועצה הארצית של האיגוד, וזאת כל עוד שהתנאי להשתתפות בישיבה הוא שכל משתתף יחתום על הסכם סודיות גורף. צו המניעה יהיה בתוקף עד לדיון בעתירה הראשית שהוגשה בקשר למסמך הסודיות.

השופטת מתחה ביקורת חריפה על הניסיון של הנהלת האיגוד להחתים את משתתפי הישיבה על מסמך סודיות, והגדירה אותו כ"דרישה מנוגדת להליכי הדמוקרטיה באיגוד, וחוטאת לכללי הצדק", וחייבה את האיגוד, ואת היו"ר שלו רונן לוי, לשלם לעותרים הוצאות בסך 15 אלף שקל.

את הבקשה לצו המניעה הגישו יושבי הראש של סניפי באר שבע וחיפה, וכן יצחק זילברמן ואבי אורן שהם חברי המועצה הארצית אך נמנים על האופוזיציה של הנהלת האיגוד הנוכחית.

בעתירתם טוענים יושבי הראש שכתנאי להשתתפותם בישיבת המועצה הם נדרשו לחתום על כתב סודיות גורף. לדבריהם, היות שלטעמם נוגד מסמך הסודיות את חובת השקיפות שבה חייב האיגוד, ומכיוון שהוא חוסם מפני יושבי ראש הסניפים את האפשרות למסור מידע אודות הישיבה לחברי הסניפים שבחרו בהם, הם סרבו לחתום עליו ולכן נמנעת השתתפותם בדיון.
"נוסח כתב הסודיות", כתבו העותרים בעתירתם, "גורף באופן שגוזר שתיקה מוחלטת על מי שחתום עליו בכל נושא שהוא אשר נידון או מטופל באיגוד, ללא חריג כלשהו".

בתגובה שהוגשה לבית המשפט מטעם האיגוד טענה היועצת המשפטית שלו שכל חברי המועצה נדרשו לחתום על כתב הסודיות, וכן כל חברי ההנהלה וכל נושאי התפקידים באיגוד.
אלא שהשופטת לא קיבלה עמדה זו וקבעה שמדובר בהסכם סודיות דרקוני שבו אין הגדרה לגבי מידע "חסוי ו/או סודי ו/או מסווג" שעל שמירתו מתחייב החותם.

בהמשך כתב הסודיות נכתב שיש לשמור את המידע בסוד לא להשתמש, לא למסור, לא לגלות, לא להעביר לכל אדם ו/או תאגיד ו/או שותפות ו/או גוף תקשורתי, לרבות כל מידע הקשור לאיגוד, חבריו, נכסיו, עסקיו, רשימות חבריו, במישרין, בעקיפין, בכתב, בעל פה, במדיה כזאת או אחרת ועוד ועוד.
עוד מציינת השופטת שתקנון האיגוד, אשר קובע את מוסדות האיגוד ואת אופן התנהלותם, לא מזכיר דרישה לכתב סודיות, ובוודאי לא כתנאי להשתתפות במועצת האיגוד או בהנהלתה.

המשמעות המעשית של חתימה על כתב סודיות היא שהנציג הנבחר – חבר מועצה או הנהלה – לא יכול לדווח מאום לעמיתי האיגוד, שחלקם נמנים על בוחריו, או לבוחריו הפוטנציאלים. כל פעולותיו נמצאות תחת איפול מוחלט, וכך גם כל מידע שהגיע לידיעתו.
בהחלטה מציינת השופטת ש"חברי המועצה וההנהלה נבחרו על-ידי העמיתים באיגוד, וכל פעולתם מטרתה לקדם את האינטרסים של העמיתים באיגוד… נבחר העמיתים הוא נאמן. לא עבור עצמו הוא פועל אלא על מנת לקדם את האינטרס הציבורי של האגודה… כתב הסודיות… דורש מהם לשתוק ולא לעשות כל שימוש בכל מידע שיגיע לידיהם… העותרים אינם כופרים בצורך לחתום על כתב ויתור על סודיות, אך רק באשר לנושאים שהם אכן סודיים במהותם, ולא על כתב סודיות גורף שגוזר עליהם שתיקה ומנטרל את תפקידם. העותרים העבירו נוסח מתוקן של כתב סודיות לעיונו של יו"ר ההנהלה – אך נדחו.

מוסך מוסכים מכונאי

השופטת גם עוקצת את יו"ר האיגוד רונן לוי: "ב"כ המשיבים נשאלה, כיצד מועבר מידע לעמיתי האיגוד לגבי הפעילות שנעשית עבורם, והשיבה כי מדי שבוע עורך יו"ר ההנהלה ניוזלטר שמופץ לעמיתי האיגוד ולציבור בכללו. לדבריה מועבר במנשר זה המידע שאיננו סודי או מסווג. עוד ציינה כי המנשר שנערך על ידי היו"ר מופץ לאחר שאסף מידע מחברי המועצה ומחברי ההנהלה האחרים, שאגב כך מפרים כנראה את כתב הסודיות שעליו הם חתומים שכן אסור להם למסור מידע כלשהו לאף אדם שהוא…"

השופטת כותבת ש:"אחד מעקרונות הבסיס בארגונים הבוחרים נציגיהם היא זכות הבוחרים לשקיפות, הזכות לקבלת מידע, הזכות לקבלת דווח מהימן על פעילות המוסדות וכנגד כל אלו עומדת חובת הנציג למסירת המידע, מסירת הדיווח והקפדה על השקיפות. חלק מעקרונות הבסיס בניהול אגודת עמיתים היא הידברות בין עמיתי האגודה ונבחריה, מעורבות בקבלת משוב ורחשי לב, על מנת לתת מענה לצרכים אמתיים של העמיתים. בעולם התאגידי של היום, הופנמה החשיבות של השקיפות וגילוי המידע. ידועה אמרתו של כב' השופט ברנדיס מבית המשפט העליון בארה"ב "אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר". שקיפות משמעה – כי המידע הגולמי זמין ונגיש.

את היקף השקיפות ניתן להגדיר. אין היא כוללת חשיפת סודות מסחריים. אך במקום להגדיר את הנושאים הסודיים, בחרה קבוצת הקואליציה באגודה כברירת מחדל להורות על שתיקה רועמת של כל נבחרי האיגוד. השקיפות ממלאת תפקיד מהותי והיא תורמת ערך רב לאמון בתוך הארגון. כאן, בצעד חריג, מבקש יו"ר ההנהלה, שמטבע הדברים משתייך לקואליציה, לדווח רק מפיו, באופן שהוא ימצא לנכון. כך לא מתנהלת שקיפות ארגונית. …יו"ר ההנהלה אמור אף הוא להיות חתום על כתב הסודיות, והרי בהעברת המנשר לעמיתים ולציבור, גם הוא מפר לכאורה את כתב הסודיות. האם חל עליו דין אחר ?" שואלת השופטת.

"דרישה לחתום על כתב סודיות כזה", מוסיפה ואומרת השופטת למלשטריך-לטר, משאירה את יו"ר ההנהלה כשליט יחיד באיגוד, היחידי שמוסמך להעביר מידע כלשהו או לעשות בו שימוש, דבר הסותר את עקרונות ההתאגדות של האיגוד, ומרוקן מתוכן את חופש הפעולה ומילוי החובה של הנציגים במוסדות האיגוד. דרישה כזו מנוגדת להליכי הדמוקרטיה באיגוד, וחוטאת לכללי הצדק".

עוד באותו נושא: 
יו”ר איגוד המוסכים מאשים: משרד התחבורה מפעיל עלינו לחץ לא ראוי

מוסך מוסכים מכונאי

  • Ad
  • Ad
  • Ad
  • Ad