• Ad
 • בג"צ נגד כ"ץ: צו ביניים אוסר על משרד התחבורה להפריט את מערך מבחני הנהיגה המעשיים
  אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים

  בית המשפט הגבוה לצדק נעתר היום (ב') לעתירתם של מורה הנהיגה איציק סנדלר וקבוצת בוחני נהיגה, ואסר בצו על תנאי על משרד התחבורה להמשיך בהליכי המכרז להפרטת מבחני הנהיגה המעשיים.

   

  לימוד נהיגה נהג צעיר 0033

   

  עתירה זאת הוגשה כבר לפני כחודשיים באמצעות עו"ד גלעד ברנע לאחר שפניות אל שר התחבורה, היועץ המשפטי לממשלה ושר האוצר לא נענו.

  בעתירתם טענו העותרים שאם תתבצע ההפרטה היא "תכלול העברה של מרכיב שיקול הדעת המהותי והמורכב של הערכת ובחינת פעילות אנושית לידי גורם פרטי ואשר היא בבחינת "שער הכניסה" לקבלת רישיון נהיגה לרכב".

  העותרים ביקשו לפסול את הליך המכרז שפרסם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ביום 17 במרץ, שכותרתו "מכרז להקמה ותפעול של מערך המבחנים המעשיים הנדרשים לצורך קבלת רישיון נהיגה".

  בעתירה נכתב שמדובר ב"ניסיון אסור להעביר פעילות שבליבת הרשות המבצעת ו/או לתת סמכויות שלטוניות שלא כדין לתאגיד פרטי הפועל להשאת רווחיו…
  החלטת השר היא "עירומה" ולא הפכה לחקיקה ראשית, לא לחקיקת משנה ואפילו לא להחלטת ממשלה – אלא אך להחלטה ומעשה בצידה – המכרז לביצועה.
  המכרז כולל בחובו שינויים במתכונת הבחינה המעשית בנהיגה וכן שינויים בבקרה, ובערעור על תוצאותיה – וכל זאת ללא כל הסדר נורמטיבי מתחייב.
  הניסיון האמור נעשה גם ללא כל מקור הרשאה חוקי לעשותו, וכידוע עקרון החוקיות, שהינו מרכזי ויסודי בשלטון החוק – מחייב כי פעולות מעין אלו – ככל שניתן לעשותן – יעשו רק על פי הסמכה והרשאה מפורשת בחקיקה ראשית.

  …יתרה מכך, במסגרת המכרז נעשה ניסיון להעברת סמכויות מרחיקות לכת שלהן השפעות ישירות ומהותיות על ציבור נרחב ולמעשה על כלל תושבי ואזרחי המדינה ניסיון פסול זה ליתן סמכויות מרחיקות לכת, בעלות אופי שלטוני מובהק, בידי עובדיו של זכיין פרטי הפועל למטרות רווח, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – ובכלל זה הפגיעה בכבוד האדם, חירותו ופרטיותו".

  עוד טענו העותרים שאין מקור תקציבי למימון התחייבויות המדינה הגלומות במכרז – ומשכך פרסום המכרז כמו גם הניסיון לקדמו עומדים בניגוד להוראות חוק יסודות התקציב".

  כאמור, בג"צ קיבל את טענות העותרים לעת עתה והמשמעות היא שאם משרד התחבורה יבקש להמשיך בהליך ההפרטה הוא יצטרך לשכנע את בג"צ שנימוקי העתירה אינם נכונים מבחינה מעשית או משפטית.

  תגובת משרד התחבורה: "משרד התחבורה יכבד את החלטת בג"צ ויגיש תצהיר תשובה לעתירה בתוך 60 ימים כפי שהתבקש.
  יצוין כי המדינה הונחתה להתמקד בתשובתה בשאלת הצורך בחקיקה לשם ביצוע ההפרטה ולא בשאלת הלגיטימיות של ההפרטה לכשלעצמה.

  משרד התחבורה ימשיך לפעול לקידום הרפורמה במערך מבחני הנהיגה המעשיים. צוות מקצועי שבחן את הנושא קבע חד משמעית כי אין שום אפשרות לספק את השירות הדרוש לתלמידים עם המערכת הקיימת וכי ביצוע מבחנים על ידי זכיינים פרטיים היא האפשרות היחידה לענות על הצרכים הקיימים של תלמידי הנהיגה.

  הזכיינים שיזכו במכרז, יחויבו לספק לתלמידים רמת שירות גבוהה, ולהקצות לכל תלמיד מבחן נהיגה מעשי ראשון בתוך שלושה ימים ומבחן חוזר בתוך 14 ימים לכל היותר, לעומת המתנה של מספר חודשים כיום. כל זאת, תוך שדרוג הבקרה והפיקוח על הבוחנים באמצעות צמצום שיקול הדעת והתקנת מצלמות ומערכת GPS ברכב".

  הערת אגב: בעוד שבתגובת משרד התחבורה מוזכרת עבודתו של "צוות מקצועי שבחן את הנושא וקבע חד משמעית כי אין שום אפשרות לספק את השירות הדרוש לתלמידים" – המשרד סרב עד עתה להעביר לנו דוח של צוות כזה ו/או פרוטוקולים ו/או כל עדות לעצם עבודתו של צוות כלשהו או לטיב העבודה.

 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad
 • Ad

  בגצ הוציא צו על תנאי נגד הפרטת הטסטים

  רשמנו לפנינו את ההתעניינות בדגם זה, ובקרוב נפיק מבחן. השאירו לנו את פרטיכם ונשלח אליכם את המבחן כאשר נפרסם אותו. 

  אם תרצו בינתיים לבחון דגם זה בעצמכם – נא מלאו את הטופס הבא:

  הזמנת נסיעת מבחן ברכב חשמלי

   

  אני, בעל/ת רישיון נהיגה מתאים, מבקש/ת בזאת מצוות TheCar לתאם עבורי נסיעת מבחן ברכב חשמלי.