Ad

חברות ביטוח חייבות לשלם מע"מ וירידת ערך גם אם המכונית לא תתוקן

אוהבים את הכתבה? שתפו אותה עם חברים, בעמוד שלכם ובקהילות שבהן אתם פעילים
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

המפקח על הביטוח מיישר קו עם פסיקת בתי המשפט ומחייב את חברות הביטוח לפצות את המבוטחים בפיצוי מלא גם אם לא תיקנו בפועל את המכונית. לחברות יש 45 ימים לערער

בסוף השבוע שעבר פרסמה סגנית המפקח על הביטוח, ליאורה הירשהורן, הכרעה עקרונית שמחייבת את חברות הביטוח לשלם למבוטחים פיצוי מלא, ובכלל זה גם את מלוא סכום המע"מ וירידת הערך – אפילו במקרים שבהם מחליט המבוטח שלא לתקן את המכונית.

במכתבה לחברות הביטוח כותבת הירשהורן: "מביקורות שערך אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפניות ציבור שהתקבלו במשרדנו, עולה כי בתביעות צד ג' שבהן החליט התובע שלא לתקן את רכבו הפחיתה חברת הביטוח מתגמולי ביטוח סכומים בגין ירידת ערך ובגין מס ערך מוסף, וזאת בניגוד להלכות שנקבעו בעניין בפסיקת בית המשפט העליון.

לאור זאת, הכרעתנו הינה כי במקרה שבו מבוטח או צד ג' תובע את נזקיו הישירים בגין תיקון הרכב והחברה אינה דוחה את תביעתו, עליה לשלם לו תגמולי ביטוח הכוללים, בין היתר, את ירידת הערך של הרכב ואת מס ערך מוסף החל בעניין, זאת גם אם לא תיקן את רכבו בפועל".

החלטה זו התקבלה לאחר שהתברר שבמקרים שונים לא היו חברות ביטוח מוכנות לשלם לתובעים עבור ירידת הערך ומרכיב המע"מ, וזאת בטענה שמכיוון שהרכב לא תוקן, ובעליו לא ישלם את המע"מ, החברה לא חייבת לשלם לו עבור המע"מ.

חלק מהחברות גם לא היו מוכנות להתחייב לשלם את המע"מ במידה שהתובע יחליט במועד מאוחר יותר לתקן את הרכב, ותחת זאת החתימו מבוטחים על כתב סילוק שבו נדרשו להצהיר שעם קבלת הפיצוי (המופחת) להם תביעות נוספות נגד חברת הביטוח.

אותם דברים אמורים גם לגבי ירדת הערך: כמה מהחברות טענו שירידת ערך נקבעת רק לאחר תיקון הרכב, היות שהיא תלויה באיכות התיקון. כל עוד שרכב לא תוקן אי אפשר לקבע את אחוז ירידת הערך, לכן לדעתן הן פטורות מתשלום פיצוי בגין ירידת ערך.

ראוי להזכיר שבמקרים רבים פסקו בתי משפט נגד חברות ביטוח שסירבו לכלול את מרכיבי המע"מ וירידת הערך בתשלום הפיצוי לנפגעים, ולמרות זאת המשיכו חלקן לנהוג בדרך זו, תוך ניצול חוסר הידיעה של הציבור.
בהודעה שנשלחה למנהלי החברות מציינת סגנית המפקחת כי כל מבטח או סוכן ביטוח הרואה עצמו מקופח מהחלטה זו, רשאי לערער עליה, תוך 45 ימים.

  • Ad
  • Ad
  • עוד באתר

    Ad
    שינוי גודל פונט
    ניגודיות