חיפוש תגית

כריות קטלניות

רוצח במכונית שלך: מדוע משרד התחבורה לא מנטרל את כריות-האוויר הקטלניות?

כריות-אוויר בטיחותיות פגומות, שעלולות להרוג אותנו, מותקנות ככל הנראה באלפי מכוניות בישראל. בעוד שבארה”ב וביפן מתנהלות חקירות אינטרנסיבית, ועשרות מיליוני מכוניות כבר נקראו לתיקון, משרד התחבורה שלנו לא נוקף אצבע כדי להגן עלינו. האם “פרשת…